NAJNOWSZE:

Kolekcjon­er / Duża czarna i jej fan

Pły­ta winy­lowa jest najlep­szym i najbardziej trwałym nośnikiem w his­torii fono­grafii – mówi Mieczysław Stoch. Kolekcjonowa­niu winyli poświę­cił całe życie. Jak pow­stała najwięk­sza i najlep­sza kolekc­ja płyt winy­lowych w Europie Środ­kowo-Wschod­niej? To nie jest piwni­ca, jakich …

Czy­taj dalej 

DWP: Koli „Szem­rany”

Agniesz­ka Szy­dłows­ka i szem­rane opowieś­ci zespołu Koli, czyli słów kil­ka o przeszłoś­ci, muzyce twor­zonej w poprzek nowoczes­noś­ci i pewnej wypraw­ie po mleko…

Czy­taj dalej 

Sam­pler: Talk­ing Heads

Born Under Punch­es (The Heat Goes On) [Zrodzeni w gradzie pięś­ci (a napię­cie rośnie)] Remain in Light, wydana przez zespół Talk­ing Heads w 1980 roku, a nagry­wana we współpra­cy z Bri­anem Eno, to jed­na z najważniejszych i …

Czy­taj dalej 

Kul­tura dla wszystkich

W Sali Kam­er­al­nej NCPP panu­je półm­rok, delikatne snopy światła pada­ją na pustą scenę. Nie sły­chać pom­ruków i chrząknięć pub­licznoś­ci, bo to kon­cert cza­su pan­demii, oznac­zony metką „on-line”. Zza czarnej kotary wyła­ni­a­ją się artyś­ci. Światło­cień, a …

Czy­taj dalej 

Zestaw­ie­nie muzy­czne 2020

Przed­staw­iamy Państ­wu kil­ka albumów wydanych w 2020 roku. Zrezyg­nowal­iśmy z obsz­ernego rankingu z kilku względów, a jed­nym z nich jest osobli­wa wyjątkowość mija­jącego roku, w której efek­cie pewne pre­miery zostały prze­sunięte, nie mówiąc już o …

Czy­taj dalej 

Zna­jdź nas

Pole­camy

Wydaw­ca

Wspar­cie

Logo Opole