KONTAKT

Muzy­czny Infor­ma­tor Culturalny

Opra­cow­anie, redakc­ja treści:
Marek Szubryt

Zespół redak­cyjny:
Marek Szubryt, Rafał Czar­nec­ki, Michał Mościcki

Opra­cow­anie graficzne:
Kamil Pieśniews­ki

Współpra­ca:
Ewa Plu­ta, Sła­womir Kuźnic­ki, Stanisław Bit­ka, Marcin Zakrzews­ki, Tomasz Woj­tyłko, Agniesz­ka Szydłowska

Korek­ta:
Krzysztof Szym­czyk, korektor@pressmedia.pl

Muzy­czny Infor­ma­tor Cul­tur­al­ny prowad­zony jest przez

NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Pias­tows­ka 14A
45–082 Opole
www.ncpp.opole.pl
biuro@ncpp.opole.pl