Kropla drąży skałę

Łatwo ulec złudzeniu, że kwestia równości i różnorodności w branży muzycznej jest błaha. Wszak z perspektywy osoby trzeciej wydawać by się mogło, że skoro mamy reprezentację kobiet, które nieźle sobie radzą, stopniowo zwiększa się udział osób nieheteronormatywnych, niebinarnych i transpłciowych na scenie muzycznej, nie trzeba już nic więcej robić. Przekonanie, że zmiana w społeczeństwie się dokonała, jest jednak silniejsze niż praktyki. A rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie. Egalitaryzm, równouprawnienie, piętnowanie seksizmu, homofobii ...

Czytaj dalej

Główne motto: wydawać dobrą muzykę

Scena alternatywna jest tyglem kipiącym od ciekawej, intrygującej muzyki. Skupia ona artystów z różnych środowisk, przekraczających granice i łączących skrajności. Lwia część tych wydawnictw ukazuje się w małych, niezależnych wydawnictwach, które przez ostatnie lata prężnie się rozwijają. W ich katalogach znajdziemy wiele ważnych, uznanych albumów. Dzięki nim ten segment rynku wchodzi dziś na zupełnie inny poziom. Jedne z najciekawszych rzeczy dzieją się gdzieś na obrzeżach rynku. Muzyczny ferment Lado ABC, Astigmatic ...

Czytaj dalej

Prawdziwe koszty streamingu

Idea streamingu, tak piękna i kusząca zarazem, jest zgubną obietnicą nieograniczonych możliwości. Zbiorowa fantazja o serwisie, który jest zarówno olbrzymią biblioteką zawierającą muzykę z całego świata, jak i źródłem zarobku dla artystów, została zdemaskowana. Pozbądźmy się złudzeń raz na zawsze: streaming jest bardziej szkodliwy, niż mogłoby się wydawać. Rewolucja cyfrowa, która dokonała się na początku tego wieku, zmieniła w krótkim czasie dynamikę funkcjonowania całej branży muzycznej. Owocem rewolucji stał się streaming, ...

Czytaj dalej

Powrót do żydowskich korzeni

II wojna światowa przerwała nić wiążącą kulturę żydowską z polską. Pozostała wyrwa, na długo niezagospodarowana. To przerwanie korzeni jest częścią bogatej, niejednoznacznej spuścizny, z której dziś korzystamy. Z tego też powodu rośnie w nas potrzeba odkrycia tego, co niegdyś było nierozerwalnie związane z pejzażem kulturowym Polski. Muzyka w tradycji żydowskiej była zawsze bardzo obecna i odgrywała istotną rolę. Poprzez nią wyrażano uczucia religijne, uważano ją za nośnik duchowości, ale i transmiter ...

Czytaj dalej

Sztuka narracji

Co jakiś czas słyszy się głosy osób, które twierdzą, że „dobra muzyka sama się obroni”. Jednak obserwując, w jakim tempie i kierunku rozwija się Internet, widać jak na dłoni, że współczesny rynek muzyczny daje wyłącznie złudzenie równych szans. Kultura nadmiaru, w której funkcjonujemy, daje nam pozornie szeroki wachlarz wyboru. Nagranie albumu jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek i dostępne dla każdego. W konsekwencji bezrefleksyjnie mnoży się masa podobnej do siebie muzyki. Codziennie napływają kolejne wydawnictwa ...

Czytaj dalej