Powrót do żydowskich korzeni

II wojna światowa przerwała nić wiążącą kulturę żydowską z polską. Pozostała wyrwa, na długo niezagospodarowana. To przerwanie korzeni jest częścią bogatej, niejednoznacznej spuścizny, z której dziś korzystamy. Z tego też powodu rośnie w nas potrzeba odkrycia tego, co niegdyś było nierozerwalnie związane z pejzażem kulturowym Polski. Muzyka w tradycji żydowskiej była zawsze bardzo obecna i odgrywała istotną rolę. Poprzez nią wyrażano uczucia religijne, uważano ją za nośnik duchowości, ale i transmiter ...

Czytaj dalej