Wywiad Agniesz­ki Szy­dłowskiej z Melą Koteluk i Bartkiem Wąsikiem

Agniesz­ka Szydłowska:
To pier­wszy wywiad, jakiego udzielili nt. nowego, wspól­nego albu­mu „Astrono­mia poe­ty. Baczyńs­ki”. Jest to zarazem niepow­tarzal­na okaz­ja, by zobaczyć, jaką relację mają Mela Koteluk i Bartek Wąsik. Zbu­dowali ją inaczej, niż zazwyczaj artyś­ci i o tym także jest ta roz­mowa”. Zapraszam!

Może Ci się także spodobać

DWP: Koli „Szem­rany”

DWP: Break­out „Blues”

DWP: Brod­ka „Gran­da”

DWP: Klaus Mitffoch