DWP: The Very Pol­ish Cut-Outs

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. Agniesz­ka Szy­dłows­ka zabiera nas w podróż do krainy zapom­ni­anych pol­s­kich piosenek, które za pośred­nictwem The Very Pol­ish Cut Outs dostały drugie życie. „Dźwię­ki wielkiej pły­ty” w wyda­niu tanecznym.

Może Ci się także spodobać

DWP: Koli „Szem­rany”

DWP: Break­out „Blues”

DWP: Brod­ka „Gran­da”

DWP: Klaus Mitffoch