DWP: Klaus Mitffoch

Jak wyobraz­ić sobie punk? Za co fani alter­naty­wy powin­ni dziękować smut­ne­mu Gen­er­ałowi? To tylko niek­tóre z zagad­nień, które roz­jaśni dla nas Jarek Szubrycht, opowiada­jąc o kul­towej pły­cie Klaus Mitf­foch. Zapraszamy!

Może Ci się także spodobać

DWP: Koli „Szem­rany”

DWP: Break­out „Blues”

DWP: Brod­ka „Gran­da”

DWP: Łona „Nic dziwnego”