DWP: Jacaszek „Pieśni”

„Dźwię­ki wielkiej pły­ty” to cykl opowieś­ci dzi­en­nikarzy radiowej „Trój­ki”, Agniesz­ki Szy­dłowskiej i Pio­tra Stel­macha, o przeło­mowych pły­tach w his­torii pol­skiej muzy­ki. W kole­jnym odcinku „Dźwięków wielkiej pły­ty” zaprasza­my na opowieść Agniesz­ka Szy­dłows­ka o pły­cie „Pieśni” Michała Jacaszka.

Może Ci się także spodobać

DWP: Koli „Szem­rany”

DWP: Break­out „Blues”

DWP: Brod­ka „Gran­da”

DWP: Klaus Mitffoch